INTEGRITET & VILLKOR

Innehåll:

1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
2. Vad använd uppgifterna till?
3. Hur samlas uppgifterna in?
4. Till vem lämnas uppgifterna ut?
5. Dina rättigheter
6. Cookies
7. Kontaktuppgifter
8. Köpvillkor
9. Simpson kvalitetsgaranti

När du ingår ett avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt betalningsinformation och information om vilka produkter du har köpt som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Att fullgöra avtal med kunder.
Att fullgöra lagliga förpliktelser.
Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.
För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

• Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
• Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
• Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Simpson Europe AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
• Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Att fullgöra avtal med kunder
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden som garantiärenden och byten. Vi behåller kunduppgifter så länge vi anser nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

Att genomföra direktmarknadsföring
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Att fullgöra lagliga förpliktelser
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att fylla i formulär på vår hemsida.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer under avsnittet ’Cookies’.

Vi samlar personuppgifter via cookies i följande verktyg:
Google analytics
Facebook analytics

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring och producenter av produkter och delar till våra produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. DINA RÄTTIGHETER

Tillgång
Rättelse
Radering - rätt att bli "glömd"
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du

jp@simpson-europe.com

Du får svar från oss inom 20 kalenderdagar.

6. COOKIES

Vad är cookies?
På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies
Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen. Denna typ av cookie används för att varukorgen ska komma ihåg dina valda produkter.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

7. KONTAKTUPPGIFTER

+4690-134700
+4670-6627400
jp@simpson-europe.com
Kravattvägen 6
90440 Röback
SWEDEN

8. KÖPVILLKOR

Distansavtalslagen gäller i Sverige enligt lag (2005:59).

Moms (mervärdesskatt)
Lokal moms enlig (OSS) läggs till vid alla köp från privatpersoner I EU.
Privatpersoner utanför EU betalar mervärdesskatt lokalt.
Företag med registrerat VAT-nr i och utanför EU betalar mervärdesskatt enligt lokala bestämmelser.

Leveranstid
Produkter i lager skickas vanligtvis dagen efter ordern är placerad.
Om extra kostnader krävs för att ordern delas upp debiteras kunden den extra kostnaden.
Frakttid beror på vald fraktmetod.
Inom EU är frakttiden vanligtvis 2-6dagar.

MTO (Made To Order)
Vissa av våra produkter produceras speciellt på beställning.
Dessa produkter undantas ångerrätten enligt lag (2005:59) 2kap 11§ undantag från ångerrätten.
Produktionstiden för dessa produkter är vanligtvis cirka 3 veckor.
Samtliga MTO-produtker produceras mot förskottsbetalning .

Fraktkostnader

Fraktkostnader är preliminära beräkningar och kan variera. Vi har rätten att ändra fraktkostnader utan att meddela kunden. Mer information om fraktkostnader kan hittas här:
http://www.fedex.com/ancillary/go/service/?pt=cl&lc=

Betalning
Kontant med något av våra betalalternativ. Mer information om dessa hittar du i kassan vid genomförande av din order.

Service och returnering
Om du vill ångra ett köp eller lämna tillbaka en vara skickas den till oss med UPS, FedEx eller DHL försäkrad och spårbar fraktmetod till oss tilhanda inom 30 dagar från ditt köp.
Vi tar endast emot oanvända produkter i originalförpackning.
Vid returnering från icke EU land ska kunden/avsändaren betala ev export/importkostnader.

Skicka produkt och originalkvitto till:

SIMPSON EUROPE
KRAVATTVAGEN 6
90440 ROBACK
SWEDEN

Villkorsändringar
Vi har rätt att ändra våra villkor. Aktuella villkor hittar du på
simpson-europe.com/content/terms-and-conditions

9. SIMPSON KVALITETSGARANTI

Simpson garanterar att alla produkter är fria från defekter i material och produktion om de används enligt tillverkarens instruktioner. Garantin inkluderar inte skador orsakade av felanvändning, överanvändning eller användning annan än normalt slitage. Simpson ersätter produkter eller delar av produkter enligt eget gottfinnande. Köparen ansvarar för fraktkostnader till Simpson för inspektion och reparation. Om produkter från Simpson inte möter era förväntningar, vänligen kontakta +46 90 134700.


Ok

Cookie-information

Simpson Europe använder cookies för att utforma din upplevelse på vår webbplats på bästa sätt. Fortsätter du använda våra tjänster antar vi att du godkänner användningen av cookies, i enlighet med vår Cookie och Integritetspolicy. Du kan läsa mer om våra cookies och hur vi hanterar personuppgifter i våra Villkor.